AUTENTIFICARE


Prima / Specialități

Catedra CIE pregăteste specialişti de toate nivelurile de calificare (licenţă, masterat, doctorat) la mai multe specialităţi din domeniul informaticii şi ciberneticii economice (tabelul 1). Pe lînga aceasta, catedra este responsabilă de predarea disciplinelor din domeniul ciberneticii economice şi a celor din informatică economică pentru studenţii altor facultăţi ale ASEM.

Tabelul 1. Specialităţile catedrei CIE pe niveluri de formare profesională

Nivelul de formare profesională

Specialităţile catedrei

0410.4 Cibernetică şi Informatică Economică 0613 Tehnologia Informației (TI) 0613.2 Securitatea informaţională (SI) 444.1 Informatică 444.2 Management Informațional 444.3 Informatică aplicată
1111 Securitatea sistemelor informatice (SSI) 368.CE Cibernetică Economică 368.TI Tehnologii Informaţionale în Economie 444.2 Management Informaţional
01.05.05 Sisteme informaţionale

08.00.13 Metode economico-matematice

Prima / Specialități