AUTENTIFICARE


Prima / Lista publicațiilor / Bazele Securității Informației
Data publicării: 12.06.2018     Accesari: 503
Bazele Securității Informației

     Lucrarea „Bazele securității informației” este un manual destinat studenților care își fac studiile la specialitățile din domeniul Tehnologiei informației și a comunicațiilor. Temele incluse în manual descriu aspectul juridic și organizatoric al asigurării securității informației (compartimentele 1-4), măsurile criptografice de protecție a informație (compartimentele 5-8), analiza vulnerabilităților și amenințărilor la adresa securității informației și metodele și mijloacele tehnice de protecție respective (compartimentele 9-12), fiind accentuate și problemele de securitate în rețelele de calculatoare.

    În același timp manualul poate fi util și pentru studenții sau specialiștii din alte domenii, în special domeniile tehnice, care doresc să facă cunoștință cu problemele actuale ale securității informației și cu metodele și mijloacele de asigurare a unui nivel înalt de protecție a activelor informaționale ale întreprinderi sau organizației la care activează. Manualul prezintă interes și pentru cei care, la prima vedere, nu participă direct în procesul de securitate a informației în interes de serviciu, însă, fiind parte a unei societăți moderne, nu sunt ocoliți de vulnerabilități și riscuri de securitate a informației.

----------------------------------------------------------------------