AUTENTIFICARE


Prima / Lista publicațiilor / Optimizarea deciziilor multiopționale
Data publicării: 21.03.2018     Accesari: 777
Optimizarea deciziilor multiopționale

     În monografie sunt sistematizate și dezvoltate rezultatele privind luarea de decizii mono- și multiopționale monocriteriale cu reprezentare proporțională. Situații în practică, care conduc la luarea unor asemenea decizii, sunt multiple, inclusiv: alegeri parlamentare sau locale;distribuirea de calculatoare între licee, etc.

     De rând cu cele cunoscute în domeniu, lucrarea include: noi indici de  disproporționalitatea și metode voturi-decizie: expresii analitice privind  disproporționalitatea soluțiilor optime; condiții, în care unele metode cunoscute nu permit obținerea soluției și complementările de rigoare; identificarea domeniilor de definiție și speranței matematice ale valorilor parametrilor soluțiilor optime; noi proprietăți ale metodelor voturi-decizie privind respectarea regulii Cotei, favorizarea de opțiuni, imunitatea la paradoxuri, monotonie și crearea de coaliții; recomandări de aplicare a indicilor de disproporționalitate și metodelor voturi-decizie în situații concrete ș.a.

     Lucrarea poate fi utilă unui cerc larg de specialiști - cercetători și practicieni interesați în informații actuale privind luarea de decizii mono- și multiopționale, inclusiv colective.

----------------------------------------------------------------------