AUTENTIFICARE


Prima / Lista publicațiilor / Baze de date
Data publicării: 17.05.2016     Accesari: 3149
Baze de date

Vitalie Cotelea, Marian Cotelea.

Manualul Baze de date a fost elaborat în cadrul Catedrei „Cibernetică şi Informatică Economică” şi recomandat pentru editare de Senatul Academiei de Studii Economice din Moldova (proces verbal nr.4 din 02 martie 2016).

Lucrarea prezintă, de la simplu la complex, cunoştințele teoretice şi practice necesare și oferă o bază solidă privind fundamentele tehnologiei bazelor de date.

Chiar dacă tematica cuprinsă între copertele acestei lucrări nu comportă un caracter exhaustiv, ceea ce s-ar dori prin intermediul unui manual voluminos, el prezintă principalele concepte şi mecanisme cu ajutorul cărora se pot efectua proiectarea, mentenanța şi restructurarea bazelor de date. Alegerea variantelor de soluții şi aplicarea eficientă a instrumentelor descrise rămân la latitudinea şi depind de imaginația şi nevoile personale ale fiecărui utilizator, care dezvoltă un proiect.

Volumul de față se adresează: studenților, oricărei persoane care doreşte să se inițieze în domeniul bazelor de date, angajaților companiilor de software sau potențialilor angajați, care nu sunt neapărat programatori, dar lucrează, într-un fel sau altul, cu baze de date, implementatorilor, consultanților, instructorilor, analiştilor, administratorilor de sistem sau de baze de date, programatorilor care nu au luat contact cu bazele de date şi doresc o familiarizare cu modelele obiectual-relaționale.

Descarcă: B_A_Z_E_D_E_D_A_T_E.pdf

----------------------------------------------------------------------