AUTENTIFICARE


Prima / Lista publicațiilor / Introducere în Microsoft Office Access 2013
Data publicării: 16.05.2016     Accesari: 2733
Introducere în Microsoft Office Access 2013

Vitalie Cotelea, Svetlana Ghetmancenco.

 Lucrarea metodică „Introducere în Microsoft Office Access 2013” a fost aprobată la ședința Catedrei „Cibernetică și Informatică Economică” (Proces-verbal nr.5 din 9 februarie 2016) și recomandată pentru editare de Comisia Metodică a Facultății „Cibernetică, Statistică și Informatică Economică” (Proces-verbal nr.1 din 23 februarie 2016).

Microsoft Access 2013 este aplicația de gestiune a bazelor de date pusă la dispoziție de corporația Microsoft.

Lucrarea este adresată studentilor și masteranzilor din domeniul economic pentru a deprinde principiile și modul de utilizare a instrumentelor oferite de Microsoft ACCESS. Acest ghid metodic este recomandat celor care se află la început de drum în învățarea programului de gestiune a bazelor de date. El oferă posibilitatea de studiere a tehnicilor de creare, menținere și actualizare a bazelor de date. Este util pentru oricine care dorește să stăpânească tehnicile de gestionare în mediul MS Access 2013.

Ghidul este constituit din nouă lucrări de laborator și se efectuează în săli cu calculatoare dotate cu SGBD-ul Access 2013. Fiecare lucrare, cuprinde noțiuni generale la tematica lucrării și indicațiile metodice pentru realizarea acesteia, întrebări de control și sarcini practice. Susținerea lucrărilor se efectuează, de regulă, în mod practic, la calculator.

Descarcă: A_C_C_E_S_S_2013.pdf

----------------------------------------------------------------------