AUTENTIFICARE


Prima / Lista publicațiilor / Introducere în lingvistica computațională.
Data publicării: 15.05.2016     Accesari: 3010
Introducere în lingvistica computațională.

Vitalie Cotelea.

 Lucrarea metodică „Introducere în lingvistica computațională” a fost aprobată la ședința Catedrei „Cibernetică și Informatică Economică” (Proces-verbal nr.5 din 9 februarie 2016) și recomandată pentru editare de Comisia Metodică a Facultății „Cibernetică, Statistică și Informatica Economică” (Proces-verbal nr.1 din 23 februarie 2016).

Lingvistica computațională este un domeniu interdisciplinar, care se ocupă de modele și este bazat pe reguli ale limbajelor naturale, dintr-un punct de vedere ce ține de calculatoare. Prin tradiție, cei care se ocupă cu lingvistica computațională sunt masteranzi orientați în domeniul informaticii, specializați în aplicarea computerelor la prelucrarea automată a limbajelor naturale. Lingvistica computațională aparține de vastul domeniu al inteligenței artificiale.

Ghidul este constituit din opt lucrări de laborator și se efectuează în săli cu calculatoare dotate cu sisteme care susțin limbajul Visual Prolog și F#. Fiecare lucrare cuprinde noțiuni generale la tematica lucrării și indicațiile metodice pentru realizarea acesteia, întrebări de control și sarcini practice. Susținerea lucrărilor se efectuează, de regulă, în mod practic, la calculator.

----------------------------------------------------------------------