AUTENTIFICARE


Prima / Lista publicațiilor / Cercetări Operaționale
Data publicării: 05.01.2016     Accesari: 2651
Cercetări Operaționale

Materialul propus este destinat studenților de la Facultatea Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, a ASEM, profilul Cibernetică economică și informatică, acoperind integral programa analitică a cursului "Cercetări Operaționale", predat în anul doi de studii.

Obiectivul notițelor de curs constă în expunerea într-o formă accesibilă, a aspectelor de bază de elaborare, soluționare și analiză a modelelor matematice de luare a deciziilor în diferite ramuri economice. Sunt descrise modelele de bază ale cercetărilor operaționale.

Cartea este împărțită în opt capitole. În fiecare capitol, inițial, sunt expuse conceptele teoretice ale modelelor matematice, sunt descrise metodele de soluționare, care sunt ilustrate cu exemple numerice. La finalul fiecărui capitol, se află un set de probleme propuse pentru rezolvare, care au drept scop ca studenții să asimileze mai bine materia expusă. Exemplele descrise  în lucrare sunt ilustrative, deoarece, pentru alcătuirea unui model matematic pentru o situație reală, este necesară multă informație și modelele respective devin, de regulă, voluminoase. Exemplele propuse permit să se treacă prin toate etapele de elaborare a modelului matematic, analiza acestuia, rezolvarea lui și interpretarea rezultatelor.

----------------------------------------------------------------------