AUTENTIFICARE


Prima / Colectivul catedrei

La catedră activează 17 profesori dintre care 4 doctori habilitaţi, profesori universitari în Informatică şi 10 doctori, conferenţiari universitari. În procesul de studii mai sunt implicaţi şi alţi 6 profesori prin cumul.

 

Majoritatea profesorilor catedrei au o experienţă bogată nu numai în predarea disciplinelor respective, dar şi în practica aplicării metodelor cibernetice şi a tehnologiilor informaţionale în economia naţională a ţării. Mulţi dintre profesori au făcut stagii de calificare în universităţi de peste hotare (SUA, Franţa, Rusia, Ucraina, Bulgaria, Grecia etc.).

     Îmbinînd experienţa pedagogică şi practica cu cercetările ştiinţifice, profesorii au publicat mai multe manuale, principalele fiind: I.Bolun, I.Covalenco: Bazele informaticii aplicate (1999, 2001, 2003, 2005); V.Cotelea: Baze de date relaţionale (1998); V.Cotelea: Programarea în logică (2000); I. Pârţachi, A. Brăila: Econometrie (1999); A.Gameţchi, D.Solomon: Modelarea matematică a proceselor macroeconomice (1997); S.Ohrimenco: Introducere în businessul informaţional (1996); I.Costaş: Grafica proceselor de calcul (2006), I.Costaş: Tehnologia prelucrării automatizate a informaţiei economice (1993), etc.

     Au fost publicate şi cîteva monografii: I.Bolun: Macrosinteza reţelelor de calculatoare (1999); I.Costaş, P.Chirev, T.Zacon: Infrastructura informaţională în Republica Moldova (2001); V.Cotelea: Modele şi algoritmi de proiectare logică a bazelor de date (2009), etc.

    Unele lucrări au fost pe larg recunoscute nu numai în ţară, dar şi peste hotare. De exemplu, lucrarea I.Bolun, I.Covalenco: Bazele informaticii aplicate a fost atît de reuşită din punct de vedere a valorii ştiintifico-didactice la momentul publicării, încît în scurt timp a devenit manualul cel mai larg solicitat de studenţii nu numai ai ASEM, dar şi ai altor universităţi din ţară, care se specializează în informatică. Nu întîmplător această lucrare a rezistat mai multe ediţii.

 

Prima / Colectivul catedrei