AUTENTIFICARE


Prima / Stagiuni peste hotare


Un rol important în menţinerea unui nivel înalt de calificare a cadrelor didactice îl au stagiunile de perfecţionare în universităţile de peste hotare. Unii profesori ai catedrei au petrecut stagiunile de perfecţionare în universităţile de peste hotare. De exemplu, prof.univ. I.Costaş a obţinut un grant într-un concurs deschis pentru Programul Fulbright.

În cadrul acestui Program, finanţat de Guvernul Statelor Unite ale Americii, şi-a făcut cercetările ştiinţifice în domeniul Tehnologiilor informaţionale la Universitatea din Kentucky (Lexington, SUA) pe parcursul anului academic 2000-2001.

Conf.univ.dr. Sergiu Tutunaru şi-a petrecut stagiul de reciclare în Universitatea din Harvard, SUA, în cadrul Programului de dezvoltare a profesorilor tineri pe parcursul anului academic 2001-2002. A mai avut o perioadă de 3,5 luni de reciclare şi în Unversitatea de Comerţ din Atena, unde a ascultat un curs de metode economico-matematice în economie în 1998.

Practic toţi ceilalţi profesori şi-au petrecut stagiunile de perfecţionare în Academia de Studii Economice din BucureştiUniversitatea Ioan Cuza din Iaşi, etc.

Prima / Stagiuni peste hotare