Prima / Mesajul catedrei


pe pagina web a uneia din cele mai competitive catedre de informatică din Republica Moldova.

Domeniul de Cibernetică ș™i InformaticムEconomicム(CIE) este unul de top în preferințele  angajatorilor și al viitorilor profesioniști deoarece activitățile umane desfășurate în societate cu ajutorul tehnologiilor informaționale devin preponderente. În afarムde aceasta, economia naționalムse confruntムcu un număr redus de specialiști în domeniu ce ar utiliza soluțiile informatice și cibernetice pentru rezolvarea propriilor probleme, precum și cu nevoia constantă de personal calificat, capabil să dezvolte soluții pentru probleme complexe.

Înțelegând în profunzime necesitățile societății atât cele actuale, cât și cele de perspectivăƒ, catedra CIE posedă un potențial  corespunzător pentru pregătirea cadrelor la cele mai solicitate specialități  la toate nivelurile de calificare: licență, masterat și doctorat.

Catedra coordonează patru programe de studiu de licență – Informatică, Informatică aplicată, Cibernetică și InformaticムEconomică, Management Informațional; trei programe de master – Cibernetică  Economică, Tehnologii Informaționale în Economie și Management Informațional; și două programe de școalăƒdoctorală – Sisteme informaționale și Metode economico-matematice cu 5 conducători de doctorat. Catedra dispune de două laboratoare de cercetare: InfoCyber și Securitatea Informațională.

Activitățile desfășurate de catedra CIE vizează  implementarea unor sisteme de educație, instruire și management universitar bazate pe tehnologii informatice moderne, în conformitate cu cerințele de calitate și competitivitate, și care sムfie compatibile cu sistemele educaționale actuale, naționale și internaționale. Pentru aceasta, ASEM posedムo bazムtehnico-materială excelentă, considerată printre cele mai bune din universitățile Moldovei: laboratoare dotate cu calculatoare din cele mai moderne, centru multimedia, acces la Internet și la biblioteci electronice internaționale etc.

Catedra CIE are legături cu universități de prestigiu din tară și din străinătate lucru care facilitează mobilități studențești. Obiectivele educaționale sunt specifice, măsurabile, realiste și pot fi atinse în timpul afectat procesului educațional. Procesul educațional este bazat pe un planuri de învățământ interdisciplinare aflate într-un continuu proces de înnoire. Conținutul disciplinelor predate este revizuit în mod continuu și în mod frecvent sunt introduse discipline noi în concordanță cu progresul științei și tehnologiei.

Catedra se mândrește cu absolvenții săi,  care în majoritatea cazurilor ocupă  posturi importante în diferite structuri ale economiei naționale. Mulți dintre ei activează cu succes în diverse companii de peste hotare, inclusiv în SUA, Marea Britanie, Danemarca, Italia, România, Spania, Cipru etc. Absolvenții catedrei CIE ASEM au o prioritate esențială  față de absolvenții altor universități, deoarece pregătirea în domeniul Informatică și Cibernetică  Economică se dovedește a fi utilă și necesară și  în alte domenii socio-economice, precum finanțe, contabilitate, comerț internațional, statistică și cercetare operațională, marketing, gestionarea resurselor umane, analiză  economică și de afaceri.

Viitorul este INFORMATIC! Cu NOI vei parcurge treptele viitoarei tale cariere! Te așteptăm!

Pentru aceasta, catedra, în primul rând, are un colectiv de cadre didactice de înaltă calificare, inclusiv doctori habilitați și doctori în științe cu titluri obținute la instituții de prestigiu din țară și străinătate, cu bogată  experiență didactică și de cercetare care oferă cursuri, seminarii și laboratoare și te îndreaptă spre o carieră de succes în domeniu.

 

Ion Bolun

Profesor universitar, doctor habilitat în informatică

Șef catedră Cibernetică și Informatică Economicム

 

 

Prima / Mesajul catedrei