AUTENTIFICARE


Prima / Laboratoare științifice

    In scopul asigurării mai eficiente a investigaţiilor ştiinţifice, în cadrul catedrei Cibernetică şi Informatică Economică au fost organizate şi activează 2 laboratoare de cercetări ştiinţifice, specializate în diferite domenii ale ciberneticii şi informaticii:

  1. Laboratorul InfoCiber - şef al Laboratorului şi conducător ştiinţific (prin cumul) este prof.univ.dr.hab. Ion Bolun;
  2. Laboratorul “Securitatea informaţională” - şef al Laboratorului şi conducător ştiinţific (prin cumul) este prof.univ., dr. hab. Serghei Ohrimenco.

 

Laboratorul ştiinţific InfoCiber

 

Direcţiile de cercetări ştiinţifice ale laboratorului InfoCiber:


Nr.
Teme de cercetare Catedra,
conducătorul ştiinţific
Termen de executare
1. Dezvoltarea reţelelor informatice şi a afacerilor electronice în contextul edificării societăţii informaţionale în Republica Moldova
Cat. “Cibernetică şi
informatică economică”
Cond.: dr.hab. Ion Bolun
2005-2010
1.1 Configurarea setului de servere al reţelelor locale
Ion Bolun,
Ion Amarfii, Victor Andronatiev
Ianuarie-decembrie 2005
2. Managementul informaţional integrat ca bază a eficienţei sistemelor informatice
Cat. “Cibernetică şi
informatică economică”
Cond.: prof.dr.hab. Ilie Costaş
2005-2010
2.1 Managementul calităţii în sistemele informatice: stare şi perspective de dezvoltare
Ilie Costaş, Stefan Berzan, Vitalie Cotelea, Svetlana Ghetmancenco
Ianuarie-decembrie 2005
3. Problemele securităţii informaţionale
Cat. “Cibernetică şi
informatică economică”
Cond.: prof.dr.hab. Serghei Ohrimenco
2005-2010
3.1 Aspectele organizatorice în asigurarea securităţii informaţionale
Serghei Ohrimenco
Ianuarie-decembrie 2005
4 Modelarea şi optimizarea proceselor economice
Cat. “Cibernetică şi
informatică economică”
Cond.: conf.dr. Anatol Godonoagă
2005-2010
4.1 Simularea activităţilor economice la întrperinderile mici
Anatol Godonoagă, Andrei Gameţchi, Alexandru Brăilă, Anatol Prisăcaru, Ilie Coandă, Anatol Baractari
Ianuarie-decembrie 2005
5 Estimarea eficacităţii activităţilor de marketing pe Internet
Cat. “Cibernetică şi
informatică economică”
Cond.: l.s.u. Boris Delimarschi
2005-2007
5.1 Formarea modelelor de evaluare
Boris Delimarschi
Ianuarie-decembrie 2005
6 Cercetarea aspectelor tehnologice în procesul didactic modern bazate pe tehnologii informatice
Cat. “Cibernetică şi
informatică economică”
Cond.: l.s.u. Natalia Delimarschi
Ianuarie-decembrie 2005

 

Colaboratorii Laboratorului InfoCiber:

Nr. Nume, prenume Postul în cadrul laboratorului Infociber Postul de bază, gradul ştiinţific
1. Bolun Ion
Sef laborator
Prof.univ. la catedra “Cibernetică şi informatică economică”, decan, dr.hab.
3 Costaş Ilie
Cercetător ştiinţific superior
Prof.univ. - şef catedră “Cibernetică şi informatică economică”, dr.hab.
4 Ohrimenco Sergiu
Cercetător ştiinţific superior
Prof.univ. la catedra “Cibernetică şi informatică economică”, dr.hab.
6 Amarfii Ion
Cercetător ştiinţific
Lect.sup.univ. la catedra “Cibernetică şi informatică economică”, dr.
7 Berzan Stefan
Cercetător ştiinţific
Conf.univ. la catedra “Cibernetică şi informatică economică”, dr.
8 Cotelea Vitalie
Cercetător ştiinţific
Conf.univ. la catedra “Cibernetică şi informatică economică”, dr.
9 Godonoagă Anatol
Cercetător ştiinţific
Conf.univ. la catedra “Cibernetică şi informatică economică”, dr.
11 Verejan Oleg
Cercetător ştiinţific
Conf.univ. la catedra “Statistică şi previziune economică”, dr.

 

Ion BOLUN, Sef laborator, Dr. hab.prof.univ.

Prima / Laboratoare științifice