AUTENTIFICARE


Prima / Date istorice


Catedra Cibernetică Informatică Economică a fost constituită în octombrie 1965 în cadrul Institutului Politehnic din Chișinău cu denumirea: "Mecanizarea Evidenței Contabile și a Lucrărilor de Calcul". De-a lungul anilor, catedra a cunoscut o serie de modificări în ceea ce privește atît denumirea, cît și, parțial, destinația în conformitate cu dezvoltarea domeniului ciberneticii și informaticii, dar și cu schimbările structurale în cadrul sistemului de învățămînt din Republica Moldova (tabelul 1). Au rămas însă indispensabile funcțiile ce țin de instruirea și cercetările științifice în domeniul informaticii economice.

Tabelul 1. Date despre evoluția catedrei
Perioada
Denumirea catedrei
Șeful catedrei
1965 – 1973
Mecanizarea evidenței contabileși a lucrărilor de calcul (IPC)
dr., conf. univ.
Vladimir Iacușenco
1973 – 1980
Prelucrarea mecanizată a informațiilor economice / Sisteme informatice de gestiune în economie (IPC,USM)
dr., conf. univ.
Vladimir Iacușenco
1980 – 1982
Sisteme informatice de gestiune în economie (USM)
dr., conf. univ.
Tudor Leahu
1982 – 1990
Sisteme informatice de gestiune în economie (USM)
dr. hab., prof. univ.
Vladimir Iacușenco
1990 – 1992
Sisteme informatice de gestiune în economie (USM)
dr., conf. univ.
Tudor Gîdilica
1992 – 1994

Sisteme informatice de gestiune în economie (ASEM) /Informatică economică (ASEM)

dr., conf. univ.
Tudor Leahu
1994 – 2002

Informatica economică (ASEM) /Cibernetică și informatică economică(ASEM)

dr. hab., prof. univ.
Ion Bolun
2002 – 2013
Cibernetică și informatică economică (ASEM)
dr. hab., prof. univ.
Ilie Costaș
2013 – 2014
Ciberneticăși informatică economică (ASEM)
dr. hab., conf. univ.
Vitalie Cotelea
2014 – prezent Cibernetică și informatică economică (ASEM)


dr. hab., prof. univ.
Ion Bolun

 

    Din 1973 catedra devine una de profil. Cronograma specialităților, inclusiv pe niveluri de formare profesională (licență, masterat, doctorat), de care a fost sau este responsabilă catedra, este prezentată în tabelul 2.

Tabelul 2. Specialităile de care a fost sau este responsabilă catedra
Perioada
Domeniul de formare profesională
Nivelul de formare profesională
1973 – 1991
Organizarea prelucrării mecanizate a informației economice
Licență
1991 – 1995
Informatică economică
1992 – prezent
Cibernetică și informatică economică
2002 – 2008
Informatică și limbi moderne aplicate
2002 – prezent
Informatică
2012 – prezent
Informatică aplicată
2001 – prezent
Tehnologii informaționale în economie
Masterat
2008 – prezent
Cibernetică economică
2008 – prezent
Management informațional
1992 – 1995
Informatică economică
Doctorat
1995 – prezent
Metode economico-matematice
2007 – prezent
Sisteme informaționale
2013 – prezent
Cibernetică și informatică economică, Sisteme informatice
Prima / Date istorice