AUTENTIFICARE


Prima / Baza tehnico-materială


Colectivul catedrei are condiţii bune pentru desfăşurarea activităţii metodico-ştiinţifice. Este amplasat în 6 încăperi, care sunt într-o condiţie foarte bună. La dispoziţia colaboratorilor catedrei sunt calculatoare moderne, imprimante, 2 scanere şi un xerocopiator. Toate calculatoarele sunt interconectate în Reţeaua informatică a ASEM cu ieşire la Internet.

    Colaboratorii catedrei folosesc pe larg fondul de literatură al Bibliotecii ASEM şi fondul de literatură al catedrei. Fondul de literatură al catedrei este format, în majoritate, din publicaţiile colaboratorilor catedrei şi donaţiile unor catedre şi profesori de la alte universităţi cu care colaborează catedra. În primul rînd pot fi menţionate sursele de informaţii preţioase de la ASE Bucureşti. De asemenea, sunt asigurate condiţii de acces la bibliotecile virtuale EBSCO.

    Totodată, catedra are un fond de cărţi în limba Engleză, publicate în Statele Unite, care asigură necesităţile catedrei în mai multe domenii: Managementul cunoaşterii, Inteligenţa artificială, Grafica computaţională, Procesarea limbajului natural, etc. Acest fond, care include cărţi foarte valoroase atît ca cost dar şi mai ales conţinut de rezultate moderne în domeniile ştiinţelor promovate de catedră, reprezintă o donaţie generoasă din partea profesorului, PhD Jonn Rager, Universitatea din Amherst (SUA), care a activat la catedra CIE pe parcursul unui an academic în cadrul Programului Fulbright.

    Majoritatea cărţilor donate sunt absolut unice pentru Moldova. De exemplu: Managementul cunoştinţelor, editată în 2 volume de savantul american Clyde W.Holsapple, este o generalizare a celor mai avansate cercetări şi rezultate ştiinţifice acumulate de cei mai înaintaţi savanţi din lumea întreagă în acest domeniu modern al ştiinţei.

    Studenţii, care se specializează la catedră, au acces liber la baza tehnico materială excelentă a ASEM, care este considerată printre cele mai bune din universităţile Moldovei: laboratoare spaţioase dotate cu calculatoare din cele mai moderne, Centru multimedia, acces la Internet şi la biblioteci electronice internaţionale, etc.

Prima / Baza tehnico-materială