AUTENTIFICARE


Prima / AbsolvențiCatedra se mîndreşte cu absolvenţii săi, care în majoritatea cazurilor ocupă posturi importante în diferite structuri ale economiei naţionale. Mulţi dintre ei activează cu succes în diferite companii de peste hotare, inclusiv în SUA, Dania, Italia, România, Spania, Cipru etc.

Absolvenţii catedrei CIE ASEM au o prioritate esenţială faţă de absolvenţii altor universităţi: ea constă în aceea că în ASEM ei au posibilitatea de a studia la rînd cu specialitatea propriu zisă şi domeniul de aplicare. Programul prevede studierea şi a unor discipline ce ţin de teoria economică, cultura afacerilor, finanţe etc. În conformitate cu cerinţele moderne. Acest fapt permite absolvenţilor să activeze nu numai nemijlocit în specialitatea îngustă (tehnologii informaţionale şi CIE), dar şi în alte domenii ale economiei naţionale, devenind manageri de diferite niveluri de ierarhie, oameni de ştiinţă, pedagogi în domeniu etc.

Date despre absolvenţii catedrei:

Numelele, prenumele Anul absolvirii Organizaţia în care activează Ţara, oraşul Funcţia, postul
Igor Juc
1991 F-line technology
x
Director comercial
Boris Soihet
1997 Banca Comercială
Germania
Programator
Cotelea Constantina
2003 Estcomputer SRL Chişinău QA Engineer
Lungu Victor
2005 ÎCS "Endava" SRL
Chişinău
Software Architect, Microsoft Certified .NET Technology Specialist, Maestru al Federaţiei Mondiale de Joc de Dame, dublu Campion (2002, 2003) şi dublu premiant cu Bronz(2001, 2005) la campionatele naţionale printre bărbaţi. În 2001 clasat pe locul 4 la Campionatul Mondial (tineret) în Kiev
Popovici Marin
2005 Întreprinderea: I.M. "Orange Moldova" S.A.
Chişinău
Manager Proiecte IT
Dan Prohniţchi
2007 Compania Zylinc
Danemarca, Copenhaga
Programator
Roman Spataru
2007 Organizaţia Mondială a Sănătăţii
Danemarca, Copenhaga
Consultant IT
Vitalie Semenciuc
2008 WizRom Software SRL România, Bucureşti Senior Programmer
Maria Ţurcan
2008 Direcţia Reglementare şi Supraveghere Bancară, Banca Naţională a Moldovei
Moldova, Chişinău
Expert principal interimar
Pripa Stela
2008 ÎCS "Endava" SRL
Chişinău
Senior Systems Analyst
Sergiu Pădure
2008 ÎCS "Endava" SRL
Chişinău
Software Engineer
Sergiu Buciumas
2008 Teksystems Atlanta, USA Database administrator

Stimaţi absolvenţi, vă rugăm să trimiteţi la catedră informaţii despre d-voastră în conformitate cu tabelul de mai sus. Puteţi trimite şi informaţii suplimentare, care vă caracterizează.

Numărul de masteranzi absolvenţi ai specialităţii TIE

Anul absolvirii Nr. de masteranzi
2001
5
2002
4
2003
4
2004
13
2005
14
2006
5
2007
18
2008
16
2009
-
2010
10
Total
89
Doctoranzii, care au susţinut teza de doctorat

    Pe parcursul a 20 de ani la catedra CIE au fost pregătite şi susţinute un şir de teze de doctorat, inclusiv:

 • 3 teze de doctor habilitat:
  1. Serghei Ohrimenco, prof. univ., dr.hab., catedra CIE,;
  2. Ilie Costaş, prof.univ., dr.hab., şef catedră CIE;
  3. Ion Bolun, prof.univ., dr.hab., decan al facultăţii CSIE.
 • 5 teze de doctor:
  1. Tamara Zacon, conf. univ., dr., catedra CIE,
  2. Pavel Chirev, Doctor în economie, manager şef, Întreprinderea de Stat "MOLDDATA"
  3. Ion Amarfii, conf. univ., dr., catedra CIE;
  4. Ghenadii Cernei. Specialitatea CIE, 1991, dr, Managerul Departamentului de Inovaţii şi Transfer Tehnologic, Academia de Ştiinte RM, 2 monografii
  5. Serghei Sereda, 1991, dr. Analitic RosBusinessCunsulting
  6. Victor Andronatiev, dr. 2009
  7. Anatol Baractari, conf. univ., dr., catedra CIE, 2010.
  8. Natalia Melniciuc, dr., 2011
  9. Zinaida Toacă, lec. sup. univ., dr., catedra CIE, 2012.
Prima / Absolvenți