AUTENTIFICARE


Prima / Absolvenți / Doctorat
Doctoranzii, care au susţinut teza de doctorat

    Pe parcursul a 20 de ani la catedra CIE au fost pregătite şi susţinute un şir de teze de doctorat, inclusiv:

 • 4 teze de doctor habilitat:
  1. Serghei Ohrimenco, prof. univ., dr.hab., catedra CIE;
  2. Ilie Costaş, prof.univ., dr.hab.,catedra CIE;
  3. Ion Bolun, prof.univ., dr.hab.,catedra CIE;
  4. Vitalie Cotelea, conf.univ., dr.hab.,catedra CIE;
 • 9 teze de doctor:
  1. Tamara Zacon, conf. univ., dr., catedra CIE,
  2. Pavel Chirev, Doctor în economie, manager şef, Întreprinderea de Stat "MOLDDATA"
  3. Ion Amarfii, conf. univ., dr., catedra CIE;
  4. Ghenadii Cernei. Specialitatea CIE, 1991, dr, Managerul Departamentului de Inovaţii şi Transfer Tehnologic, Academia de Ştiinte RM, 2 monografii
  5. Serghei Sereda, 1991, dr. Analitic RosBusinessCunsulting
  6. Victor Andronatiev, dr. 2009
  7. Anatol Baractari, conf. univ., dr., catedra CIE, 2010.
  8. Natalia Melniciuc, dr., 2011
  9. Zinaida Toacă, lec. sup. univ., dr., catedra CIE, 2012.
Prima / Absolvenți / Doctorat