AUTENTIFICAREData publicării: 10.03.2016     Accesari: 2216 Plaseaza anuntul:
FELICITĂRI

Colectivul catedrei "Cibernetică şi informatică economică" îl felicită cordial pe dr. Anatol  Baractari cu prilejul conferirii titlului ştiinţifico-didactic de conferențiar universitar. 

 

La mai mult şi la mai mare!

----------------------------------------------------------------------