AUTENTIFICARE
  Orarul profesorului

Agenda absolventului 2019 (pentru specialitățile CIB și INFa - ZI (ANUL III))

Agenda absolventului 2019 (pentru specialitatea TI - ZI (ANUL IV))

Indrumar, elaborarea Tezei de Licenta

Teme propuse pentru Teza de Licenta

Cerere la tema tezei de licenta

Ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă (ASEM)

Descarcă ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezei de licenţă. Se va face referinţă în deosebi la parametrii de oformare a documentului inclusiv (tabele, figuri, anexe, pagina de titlu, bibliografie.)

Descarcă: ghid_licenta.pdf

Indicatii_Proiect de an


Agenda absolventului 2019 (pentru MI-171, TIE-171)

GHID-ul privind stagiul de practică la ciclul II - masterat

GHID privind elaborarea şi susţinerea tezei de master

Descarcă ghidul privind elaborarea şi susţinerea tezei de masterat. Se va face referinţă în deosebi la parametrii de oformare a documentului inclusiv (tabele, figuri, anexe, pagina de titlu, bibliografie.)

Descarcă: ghid_master_2012.pdf

Indrumar Teza Master CIE

Cerere privind aprobarea temei tezei de master

Descarcă: cerere_001.jpg

Anatolie Prisăcaru
Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe fizico – matematice
șef departament Informatică și Managementul Informației
  Progresul, în unele cazuri inexplicabil, a tehnologiilor ce ţin de crearea şi funcţionarea calculatoarelor, în prezent se asociază perfect cu necesităţile societăţii contemporane, supranumită tot mai des “Societate Informaţională”, aceasta caracterizându–se prin creşterea explozivă a informaţiei digitale care necesită a fi stocată, prelucrată, transmisă, securizată etc. Aspectele în cauză au adus în prim-plan solicitarea imperativă a unor specialişti bine instruiţi în domeniul Tehnologiilor Informaţionale.
  Membrii departamentului posedă experienţa, determinarea şi cunoştinţele necesare pentru a asigura pregătirea specialiştilor de înaltă calificare în aceste domenii de activitate.
Citeşte mai mult...