AUTHENTICATION


Home / Foreign Relations


Catedra CIE atrage o atenţie deosebită modernizării procesului de învăţămînt. În acest scop sunt folosite contactele active cu universităţile din Europa (ASE Bucureşti, Bulgaria) şi din SUA (Amherst, Kentucky, Harvard, Carolina de Nord). Profesorii catedrei, care au trecut stagiunea de perfecţionare în aceste universităţi implementează cele mai moderne metode de predare a informaticii.

    Pe de altă parte, se practică invitarea profesorilor din alte universităţi atît din Moldova, cît şi din alte ţări. De exemplu:

    În anul de studii 2003-2004, în cadrul Programului Fulbright, a fost invitat profesorul universitar John Rager din Universitatea din Amherst, SUA, care în timp de un an academic a predat trei cursuri moderne de inteligenţă artificială, grafică computaţională, limbaje moderne de programare atît pentru studenţii de la ciclul1 (licenţă), cît şi pentru masteranzi. Studenţii au demonstrat un interes viu la cursurile predate de prof. John Rager.

    Totodată, prof. John Rager a făcut o donaţie generoasă catedrei: un fond de cărţi în limba Engleză, publicate în Statele Unite, care asigură necesităţile catedrei în mai multe domenii: Managementul cunoaşterii, Inteligenţa artificială, Grafica computaţională, Procesarea limbajului natural, etc. Acest fond include cărţi foarte valoroase atît ca cost dar şi, mai ales, conţinut de rezultate moderne în domeniile ştiinţelor promovate de catedră. Majoritatea cărţilor donate sunt absolut unice pentru Moldova. De exemplu: Managementul cunoaşterii, editată în 2 volume de savantul american Clyde W.Holsapple, este o generalizare ontologică a celor mai avansate cercetări şi rezultate ştiinţifice acumulate de cei mai înaintaţi savanţi din lumea întreagă în acest domeniu modern al ştiinţei.

    Colaborarea cu domnul profesor John Rager continuă pînă în prezent, efectuînd cercetări ştiinţifice comune în domeniul e-guvernării. Ca rezultat important poate fi menţionată publicarea a două articole ştiinţifice: I.Costaş, I.Bolun, J.Rager. "The Development of e-Government in Moldova. Computer Science Journal of Moldova", Chişinău, 2008, altul cu tema din acelaşi domeniu în materialele Conferinţei ştiinţifice Internaţionale "Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii", ASEM, 2008.

    Nu întîmplător (deşi neoficial), dar Catedra CIE îl consideră pe domnul profesor John Rager ca membru de onoare al catedrei.

 

    Ca semn de recunoaştere a activităţii foarte eficiente, Rectorul ASEM Grigore Belostecinic a înmînat domnului prof. John Rager o diplomă de gratitudine.

Home / Foreign Relations